OM OSS

Nordaker Bunader AS
er en spesialforretning for rogalandsbunader siden 1930 – du kan velge mellom syv kvinne- og to herrebunader.

Vi har også sko, vester og annet tilbehør.

I eldre tider fantes det ikke noen felles drakt for hele fylket. Broderte sjal og luer med egenartet rosesøm kjenner vi fra en rekke steder. Mønster til disse broderiene har fått navn etter det stedet broderiet ble funnet.

I 1920-åra ble det utarbeidet både mannsbunad og kvinnebunad for Rogaland. Kvinnebunaden ble revidert i 1955. Forbildet til bunadene fant en i gamle, plagg – delvis på Stavanger Museum og delvis ute på bygdene.

OM BUNADENE VÅRE

Våre bunader kan fås i et mangfold av varianter.

De kan leveres i 4 forskjellige farger; svart, blå, mørk blå og grønn, – og med 7 forskjellige broderier: Jelsa, Frafjord, Bjerkreim, Løland, Tjelmeland, Bokn og Erfjord. Broderiet har navn etter plassen den mønsteret er funnet. Broderisettet (forkle, sjal, lue og veske) leveres i tynn ulldrape og dette stoffet kan også brukes til skjørt og eventuelt cape. Et annet alternativ er ulldamask, som er et blomstret ensfarget stoff.
Det er mulig å brodere i 3 fargenyanser: friske farger, duse farger og rust farger.

Når det gjelder capen kan den også fås i 3 forskjellige utgaver: drape med brodert halslinning, drape uten brodert halslinning og damask cape. Den siste har ikke brodering på halslinningen.

Det er mange forskjellige vester å velge mellom, – både ensfargede og blomstrete, – i rødt, blått, grønt, svart og lyst/gyllent.

Mannsbunaden med svart trøye blir levert i ulldrapé med godt utvalg når det gjelder farge på vesten. Denne bunaden har vært i bruk siden slutten av 1920-årene. Mannsbunaden med rød trøye, som blir levert i vadmel, ble rekonstruert av Bunadnemnda i Rogaland Ungdomslag i 1981.

Butikken har også tilbehør og utstyr til bunadene som sølv, strømper, bregdebånd, silkeskjerf, seler, regncape og sko.

NORDAKERS HISTORIE

Einar Nordaker

(1897 – 1969) kom fra Nedstrand i Ryfylke.

I voksen alder slo han seg ned i Stavanger – der han drev ”Kledeshandel”, og han var ivrig med i Bondeungdomslaget i Stavanger.

I forbindelse med folkedans kom han også til å engasjere seg aktivt i det bunadsarbeidet – en blanding av videreføring, gjenopptaking og nyskaping – som foregikk i Rogaland i begynnelsen av dette århundret.

Det var ingen levende folkedraktbruk i fylket på denne tiden, men et stort arbeid ble lagt ned for å skape bunader på grunnlag av enkle plagg og annet materiale.

Hulda Garborg var en stor inspirator og autoritet i det folkelige kulturvernarbeidet fra århundreskiftet og frem til hun døde i 1934. På grunnlag av de norske folkevisene og den levende dansetradisjonen på Færøyane skapte hun sangdansen.

I arbeidet med å samle kulturminner tidlig på 1900-tallet var Bondeungdomslaget i Stavanger svært aktive.

Samtidig med dette ble det satt i gang et betydelig bunadsarbeid i Rogaland. Ved siden av Magnus Våge var Einar Nordaker den som særlig blir framhevet som en av drivkreftene i dette arbeidet.

Einar Nordaker la særlig vekt på mer variasjonar i bunaden, både i materiale og broderimotiv.

Fra tidlig på 30 tallet markedsførte han – i egen butikk – Rogalandsbunaden slik han hadde videreført og utviklet denne. Dette arbeidet ligger til grunn for Nordaker Bunader sine bunader og variasjoner. Broderimotivene er laget med utgangspunkt i et sentralt mønster funnet på gamle plagg som luer eller sjal.

Det er 7 ulike mønster, der mønstrene har navn etter det stedet der originalplagget ble funnet. Alle mønstrene kan leveres i fire forskjellige farger; svart, blå, mørkeblå og grønn. Skjørtet kan enten være drapé eller damask. Vestene kan varieres både i kvalitet og farge.