Bunadskafè høsten 2020 AVLYST

BUNADSKAFÉEN HØSTEN 2020 ER DESSVERRE AVLYST PGA. STRENGERE COVID19 RESTRIKSJONER.